bài tập phenol

Bài viết lách Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập.

Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

Phương pháp:

Bạn đang xem: bài tập phenol

Quảng cáo

+ Tác dụng với Na

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2

+ Tác dụng với hỗn hợp kiềm

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

+ Phản ứng với hỗn hợp brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr

+ Phản ứng với axit nitric

Phản ứng thế nitro xẩy ra tương tự động phản xạ thế brom:

C6H5OH + 3HNO3 to→ C6H2(NO2)3OH + 3H2O

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1 : Số thích hợp hóa học thơm tho đem công thức phân tử C7H8O một vừa hai phải tính năng được với Na, một vừa hai phải tính năng với NaOH là

A. 1.    B. 2.    C. 3.    D. 4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Hợp hóa học thơm tho một vừa hai phải phản xạ được với Na, một vừa hai phải phản xạ được với NaOH và phenol

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân

Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

Quảng cáo

Ví dụ 2 : Số hóa học ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tính năng được Na sinh lực H2 tuy nhiên ko tính năng với hỗn hợp NaOH là

A. 2.    B. 4.    C. 3.    D. 1.

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phản ứng được với Na tuy nhiên ko phản xạ được với NaOH

Hợp hóa học đem nguyên vẹn tử H sinh động tuy nhiên ko thể hiện nay tính axit → OHancol

Có có một không hai cấu trúc vừa lòng với ĐK đề bài bác

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

Ví dụ 3 : X đem công thức giản dị và đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu trúc nằm trong loại thích hợp hóa học thơm tho ứng với công thức phân tử của X là

A. 5.    B. 4    C. 6.    D. 3.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

mC : mH : mO = 21 : 2 : 4

=> nC : nH : nO = 1,75 : 2 : 0,25 = 7 : 8 : 1

Ứng với CTPT này còn có 5 đồng phân: Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

Ví dụ 4 : Một hỗn hợp X chứa chấp 5,4 gam hóa học đồng đẳng của phenol đơn chức. Cho hỗn hợp X phản xạ với nước brom (dư) chiếm được 17,25 gam thích hợp hóa học chứa chấp tía nguyên vẹn tử brom nhập phân tử, fake sử phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Công thức phân tử hóa học đồng đẳng của phenol là

A. C7H7OH.    B. C8H9OH.

C. C9H11OH.    D. C9H11OH.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Gọi số mol Br2 là x mo1

Áp dụng BTKL:

5,4 + 160x = 17,25 + 81x => x = 0,15

=> nX = 0,05 mol

=> M = 5,4/0,05 = 108 => C7H7OH

Quảng cáo

Ví dụ 5 : Cho 15,5 gam láo lếu thích hợp 2 phenol A và B liên tục nhau nhập mặt hàng đồng đẳng của phenol tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 0,5 lít hỗn hợp NaOH 0,3M. Công thức phân tử của 2 phenol và % lượng của láo lếu thích hợp theo lần lượt là :

A. C7H7OH (69,68%) và C8H9OH (30,32%).

B. C6H5OH (69,68%) và C7H7OH (30,32%).

C. C6H5OH (30,32%) và C7H7OH(69,68%).

Xem thêm: một ô tô đang chạy với tốc độ 54km/h

D. Kết trái khoáy không giống.

Hướng dẫn giải:

Gọi công thức tầm của 2 phenol là: Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

nNaOH = 0,15 mol;

Cách giải Bài tập dượt về Phenol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)

⇒ A: C6H5OH (x mol); B: C7H7OH (y mol)

Ta có: x + nó = 0,15 mol;

94x + 108y= 15,5

⇒ x = 0,05 mol; nó = 0,1 mol

%mC6H5OH = 0,05.94/15,5.100% = 30,32%

⇒ Đáp án C

Ví dụ 6 : Để pha trộn axit picric, người tớ cho tới 14,1 gam phenol tính năng với HNO3 quánh, H2SO4 quánh. hiểu lượng axit HNO3 đang được lấy dư 25% đối với lượng quan trọng. Số mol HNO3 nên dùng và lượng axit picric tạo ra trở thành là :

A. 0,5625 mol ; 34,75 gam.    C. 0,5625 mol ; 34,35 gam.

B. 0,45 mol ; 42,9375 gam.    D. 0,45 mol ; 42,9375 gam.

Hướng dẫn giải:

C6H5OH + 3HNO3 H2SO4→ C6H2(NO2)3OH(axit picric)+ 3H2O

Pt:     94 →     189 →     229 (g)

Theo đề bài bác m phenol = 14,1g

⇒ mHNO3 = 14,1.189/94 = 28,35g ⇒ nHNO3 = 0,45mol

⇒ nHNO3 dùng = 0,45 + 25%.0,45 = 0,5625 mol

maxit picric = 14,1.229/94 = 34,35g

⇒ Đáp án C

Quảng cáo

Ví dụ 7 : Một láo lếu thích hợp X bao gồm ancol etylic và phenol tính năng với Na dư đã tạo ra láo lếu thích hợp nhì muối hạt đem tổng lượng là 25,2 gam. Cũng lượng láo lếu thích hợp ấy tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Số mol của hóa học nhập láo lếu thích hợp X và thể tích H2 cất cánh rời khỏi (đkc) nhập phản xạ thân thiện X và Na là :

A. 0,2 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 3,36 lít H2.

B. 0,18 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 5,376 lít H2.

C. 0,1 mol ancol ; 0,1 mol phenol ; 2,24 lít H2.

D. 0,2 mol ancol ; 0,2 mol phenol ; 4,48 lít H2.

Hướng dẫn giải:

Khi tính năng với Na:

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 50% H2

x     nó     0,5y (mol)

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 50% H2

nó     nó     0,5y (mol)

mmuối = mC2H5ONa + mC6H5ONa = 68x + 116y = 25,2g (1)

Khi tính năng với NaOH, chỉ mất phenol tác dụng:

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

nC6H5OH = nNaOH = 0,1 mol = y

⇒ x = 0,2 mol; VH2 = 22,4.0,5(x+y) = 3,36 lít⇒ Đáp án A

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • 2 dạng bài bác tập dượt Dẫn xuất halogen nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • 6 dạng bài bác tập dượt về Ancol nhập đề ganh đua Đại học tập (có tiếng giải)
 • Dạng 1: Bài tập dượt lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
 • Dạng 2: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu dẫn xuất halogen
 • Dạng 3: Cách viết lách đồng phân, gọi thương hiệu Ancol, Phenol
 • Dạng 4: Bài tập dượt về dẫn xuất halogen
 • Dạng 5: Ancol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm
 • Dạng 6: Phenol phản xạ với sắt kẽm kim loại kiềm và hỗn hợp kiềm
 • Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
 • Dạng 8: Phản ứng lão hóa ancol
 • Dạng 9: Độ rượu - Điều chế, nhận ra Ancol

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài tập phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

dan-xuat-halogen-ancol-phenol.jsp


Giải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học