bài tập nhân 2 chữ số với 2 chữ số

Bài tập luyện Toán lớp 4

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số lớp 4 chung những em học viên rèn luyện triển khai phép tắc nhân một vài với với nhì chữ số, nhân với 11. Các dạng bài xích tập luyện chung những em gia tăng lại dạng Toán Chương 2 lớp 4 - Bốn phép tắc tính với những số bất ngờ. Hình học tập.

Bạn đang xem: bài tập nhân 2 chữ số với 2 chữ số

Đối với Việc lớp 4 nhân với số với nhì chữ số, học viên vẫn tồn tại gặp gỡ nhiều trở ngại Khi lưu giữ công việc triển khai đo lường.

1. Hướng dẫn thực hiện bài xích nhân với số với nhì chữ số

1.1. Ví dụ 1: Thực hiện nay phép tắc tính 45 x 25

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính theo đuổi trật tự kể từ cần qua loa trái

5 nhân 5 vì chưng 25, viết lách 5 lưu giữ 2

5 nhân 4 vì chưng đôi mươi tăng 2 vì chưng 22, viết lách 22

2 nhân 5 vì chưng 10, viết lách 0 lưu giữ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

Hạ 5

0 nằm trong 2 vì chưng 2, viết lách 2

9 nằm trong 2 vì chưng 11, viết lách 11

Vậy 45 x 25 = 1125

1.2. Ví dụ 2: Thực hiện nay phép tắc tính 230 x 24

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính theo đuổi trật tự trừ cần qua loa trái

 • 4 nhân 0 vì chưng 0, viết lách 0
 • 4 nhân 3 vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 4 nhân 2 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9
 • 2 nhân 0 vì chưng 0, viết lách 0
 • 2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6
 • 2 nhân 2 vì chưng 4, viết lách 4
 • Hạ 0
 • 0 nằm trong 2 vì chưng 2, viết lách 2
 • 6 nằm trong 9 vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1
 • Hạ 4 thêm một vì chưng 5, viết lách 5

Vậy 230 x 24 = 5520

1.3. Từ 2 ví dụ bên trên rút rời khỏi được công việc thực hiện:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Nhân mặt hàng đơn vị chức năng của số ở bên dưới với số phía trên theo đuổi trật tự kể từ cần qua loa ngược.

Bước 3: Nhân hàng trăm của số ở bên dưới với số phía trên kể từ cần qua loa ngược. Khi viết lách cần thiết lùi về phía trái 1 cột đối với tích riêng rẽ loại nhất

Bước 4: Cộng thành quả nhân của bước 2 và 3 được thành quả của phép tắc tính.

Bước 5: Kiểm tra lại kết quả

2. Nhân nhẩm số với 2 chữ số với 11

2.1. Ví dụ tính: 14 x 11

14 x 11 = 154

Ta thấy 154 = 1(1+4)4 = 154

2.2. Nhận xét

Ngoài việc đặt điều tính và tính thì so với phép tắc nhân số với 2 chữ số với 11 thì tao rất có thể triển khai nhẩm thời gian nhanh bằng phương pháp triển khai tính chất: ab x 11 = a(a+b)b

3. Bài tập luyện áp dụng Nhân với số với nhì chữ số

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 15 x 81

b) 341 x 20

c) 746 x 18

d) 421 x 89

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức a x 99 với a vì chưng 35, 40, 45

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 12 = 24

b) hắn : 57 = 11

c) hắn : 11 = 999

d) hắn : 72 = 18

Bài 4: Một cỗ chuyện tranh 24 quyển biết giá chỉ của từng quyển là 36.000 đồng. Hỏi cỗ chuyện tranh bại liệt từng nào tiền?

Bài 5: Nông ngôi trường A, tăng mạnh tăng tài sản xuất biết mùa 1 bao gồm 12 ngày thường ngày trồng được 675 cây cao su đặc. Đợt 2 là 16 ngày thường ngày trồng được tăng 826 cây. Hỏi sau 2 mùa bại liệt, nông ngôi trường trồng được toàn bộ từng nào cây cao su?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

Thực hiện nay phép tắc tính từng bước theo đuổi trật tự kể từ cần qua loa ngược.

 • 1 nhân 5 vì chưng 5, viết lách 5
 • 1 nhân 1 vì chưng 1, viết lách 1
 • 8 nhân 5 vì chưng 40, viết lách 0 (dưới 1) lưu giữ 4
 • 8 nhân 1 vì chưng 8, tăng 4 vì chưng 12, viết lách 12
 • Hạ 5
 • 1 nằm trong 0 vì chưng 1, viết lách 1
 • Hạ 12 được 1215

Vậy 15 x 81 = 1215

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

 • 0 nhân 314 vì chưng 0
 • 2 nhân 4 vì chưng 8, viết lách 8
 • 2 nhân 1 vì chưng 2, viết lách 2
 • 2 nhân 3 vì chưng 6, viết lách 6
 • Hạ 0 và 628 xuống được 6280

Vậy 314 x đôi mươi = 6280

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

 • 8 nhân 6 vì chưng 48, viết lách 8 lưu giữ 4
 • 8 nhân 4 vì chưng 32, tăng 4 vì chưng 36, viết lách 6 lưu giữ 3
 • 8 nhân 7 vì chưng 56, tăng 3 vì chưng 59, viết lách 59
 • 1 nhân 746 vì chưng 746, viết lách 746
 • Hạ 8 xuống
 • 6 nằm trong 6 vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1
 • 4 nằm trong 9 vì chưng 13 thêm một vì chưng 14, viết lách 4 lưu giữ 1
 • 5 nằm trong 7 vì chưng 12 thêm một vì chưng 13, viết lách 13

Vậy 746 x 18 = 13428

Bài tập luyện nhân với số với nhì chữ số

 • 9 nhân 1 vì chưng 9, viết lách 9
 • 9 nhân 2 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1
 • 9 nhân 4 vì chưng 36 thêm một vì chưng 37, viết lách 7 lưu giữ 3
 • 8 nhân 1 vì chưng 8, viết lách 8 (viết trực tiếp số 8 ở tích riêng rẽ loại nhất)
 • 8 nhân 2 vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 8 nhân 4 vì chưng 32 thêm một vì chưng 33, viết lách 33
 • Hạ 9
 • 8 nằm trong 8 vì chưng 16, viết lách 6 lưu giữ 1
 • 6 nằm trong 7 vì chưng 13 thêm một, vì chưng 14 viết lách 4 lưu giữ 1
 • 3 nằm trong 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7
 • hạ 3 được 37469

Vậy 421 x 89 = 37469

Bài 2:

Với a = 35 thay cho vô biểu thức tao với 35 x 99 = 3465

Với a = 40 thay cho vô biểu thức tao với 40 x 99 = 3960

Với a = 45 thay cho vô biểu thức tao với 45 x 99 = 4455

Bài 3:

a) hắn : 12 = 24

y = 24 x 12

y = 288

b) hắn : 57 = 11

y = 11 x 57

y = 627

c) hắn : 11 = 999

y = 999 x 11

y = 10989

d) hắn : 72 = 18

y = 18 x 72

y = 1296

Bài 4:

Bộ chuyện tranh với tổng số chi phí là:

24 x 36000 = 864.000 đồng

Vậy cỗ chuyện tranh là 864 000 đồng

Bài 5:

12 ngày của mùa 1 nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet cao su đặc là:

12 x 675 = 8100 (cây)

16 ngày của mùa 2 nông ngôi trường B trồng được số lượng kilomet cao su đặc là:

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu

16 x 826 = 13216 (cây)

Tổng 2 mùa nông ngôi trường A trồng được số lượng kilomet là:

8100 + 13216 = 21316 (cây)

Vậy cả hai mùa trồng được 21316 cây cao su

4. Bài tập luyện tự động luyện Nhân với số với nhì chữ số (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 11 x 11

b) 121 x 11

c) 225 x 34

d) 495 x 51

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2 x 6 x 67

b) 84 : 2 x 11

c) 76 x 11 + 182

d) 99 x 11 - 111

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn : 11 = 777

b) hắn : 21 = 121

c) hắn : 40 = 198

d) hắn : 62 = 11

Bài 4: Một ngôi trường học tập A với toàn bộ 22 lớp, 16 lớp với sĩ số là 38 học viên, 6 lớp với sĩ số 42 học viên. Hỏi ngôi trường học tập A với toàn bộ từng nào học tập sinh?

Bài 5: Thủy và Huyền nằm trong đua cấp hạc thách thức 30 ngày. thạo 5 ngày đầu thường ngày Thủy cấp được 72 con cái và Huyền cấp rộng lớn Thủy 7 con cái, 25 ngày tiếp sau thường ngày Huyền và Thủy cấp được 56 con cái. Hỏi tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp từng nào con?

Bài 6

Một hình chữ nhật với chu vi là 162cm, chiều rộng lớn là 34cm. Vậy diện tích S hình chữ nhật này là bao nhiêu

Câu 7: Cho nhì số bất ngờ hiểu được khoảng nằm trong của nhì số này là 122 và số to hơn số nhỏ nhắn 48 đơn vị chức năng.

Vậy tích của nhì số bại liệt là?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 121

b) 1331

c) 7650

d) 25245

Bài 2:

a) 804

b) 462

c) 1018

d) 978

Bài 3:

a) hắn = 8547

b) hắn = 2541

c) hắn = 7920

d) hắn = 682

Bài 4:

Số học viên của 16 lớp là: 38 x 16 = 608 (học sinh)

Số học viên của 6 lớp là: 6 x 42 = 252 (học sinh)

Số học viên của 22 lớp là: 608 + 252 = 860 (học sinh)

Đ/s: 860 học tập sinh

Bài 5:

Trong 5 ngày đầu thường ngày Huyền cấp được số con cái hạc là: 72 + 7 = 79 (con)

Số hạc Thủy cấp vô 5 ngày đầu là: 5 x 72 = 360 (con)

Số hạc Huyền cấp vô 5 ngày đầu là: 79 x 5 = 395 (con)

Số hạc Thủy cấp vô 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Số hạc Huyền cấp vô 25 ngày tiếp là: 25 x 56 = 1400 (con)

Tổng số hạc tuy nhiên Thủy và Huyền vẫn cấp là: 360 + 395 + 1400 + 1400 = 3555 (con)

Đ/s: 3555 con cái hạc

Bài 6

Nửa chu vi hình chữ nhật bại liệt là:

162 : 2 = 81(cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật bại liệt là:

81 − 34 = 47 (cm)

Diện tích hình chữ nhật bại liệt là:

47 × 34 = 1598 (cm2)

Đáp số: 1598cm2

Bài 7:

Tổng của nhì số bất ngờ bại liệt là:

122×2=244

Ta với sơ đồ:

Bài tập luyện Nhân với số với nhì chữ số Toán lớp 4

Số rộng lớn là:

(244+48):2=146

Số nhỏ nhắn là:

146−48=98

Tích của nhì số bất ngờ bại liệt là:

146×98=14308

Đáp số: 14308.

Vậy đáp án trúng điền vô dù trống không là 14308.

Xem thêm: tả bài văn về cây cối

Chú ý

 • Học sinh rất có thể thực hiện sai Khi lấy tổng chủ yếu thông qua số khoảng nằm trong và vì chưng 122,
 • sau bại liệt vận dụng công thức tìm kiếm ra nhì số là 85 và 37, kể từ bại liệt tìm kiếm ra tích sai là 3145.

Trên trên đây VnDoc tổ hợp toàn cỗ chỉ dẫn giải những ví dụ, bài xích rèn luyện về dạng toán Nhân với số với nhì chữ số Toán lớp 4. Để xem thêm tiếng giải sách BT tương tự SGK dạng toán này, chúng ta nằm trong theo đuổi dõi tiếp sau đây.

5. Toán lớp 4 Nhân với số với nhì chữ số

 • Giải Toán lớp 4 VNEN bài xích 39: Nhân với số với nhì chữ số
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 59: Nhân với số với nhì chữ số
 • Toán lớp 4 trang 69, 70: Nhân với số với nhì chữ số - Luyện tập
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 bài xích 60: Luyện tập luyện Nhân với số với nhì chữ số

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm đề đua học tập kì 1 lớp 4 và đề đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học tập theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu đưa đến mang lại học viên lớp 4 những đề ôn đua học tập kì quality nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ vận chuyển không lấy phí đề đua về và ôn luyện.