bài tập bảng nhân chia lớp 3

A. Lý thuyết cần thiết nhớ

1. Ôn luyện những bảng nhân

2. Ôn luyện những bảng chia

3. Một số bài bác toán

Ví dụ 1. Em gọi luật lệ tính, các bạn nêu kết quả:

2 x 4 =

Bạn đang xem: bài tập bảng nhân chia lớp 3

3 x 5 =

4 x 3 =

5 x 2 =

8 : 4 =

15 : 5 =

12 : 3 =

10 : 2 =

8 : 2 =

15 : 3 =

12 : 4 =

10 : 5 =

Bài giải:

2 x 4 = 8

3 x 5 = 15

4 x 3 = 12

5 x 2 = 10

8 : 4 = 2

15 : 5 = 3

12 : 3 = 4

10 : 2 = 5

8 : 2 = 4

15 : 3 = 5

12 : 4 = 3

10 : 5 = 2

Ví dụ 2: Tính nhẩm:

3 x 4 =                    2 x 6 =                    15 : 3 =                   8 : 4 =

3 x 7 =                    2 x 8 =                    12 : 3 =                   36 : 9 =

3 x 5 =                    2 x 4 =                    12 : 4 =                   21 : 7 =

3 x 8 =                    2 x 9 =                    6 : 3 =                     10 : 5 =

Bài giải:

3 x 4 = 12                2 x 6 = 12                15 : 3 = 5                 8 : 4 = 2

3 x 7 = 21                2 x 8 = 16                12 : 3 = 4                 36 : 9 = 4

3 x 5 = 15                2 x 4 = 8                 12 : 4 = 3                 21 : 7 = 3

3 x 8 = 24                2 x 9 = 18                6 : 3 = 2                  10 : 5 = 2

Ví dụ 3. Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 3 + 10 = 12 + 10 = 22

a) 5 x 5 + 18                      b) 5 x 7 – 26                      c) 2 x 2 x 9

Bài giải:

Xem thêm: bóc tách túi thai 10 nhưng không ra máu

a) 5 x 5 + 18 = 25 + 18 = 43

b) 5 x 7 – 26 = 35 – 26 = 9

c) 2 x 2 x 9 = 4 x 9 = 36

Ví dụ 4. Trong một chống ăn với 8 loại bàn, từng bàn xếp 4 loại ghế. Hỏi nhập chống ăn tê liệt với từng nào loại ghế?

Tóm tắt:

Phòng ăn có: 8 bàn

Một bàn có:   4 loại ghế

Phòng ăn có: ? loại ghế

Bài giải:

Phòng ăn tê liệt với số loại ghế là:

4 x 8 = 32 (cái ghế)

Đáp số: 32 loại ghế

Ví dụ 5. Mỗi luật lệ tính nhập hình tròn trụ là thành phẩm của luật lệ tính nào?

Bài giải:

B. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Tính nhẩm:

3 x 6 =                      4 x 9 =                      2 x 3 =                      5 x 6 = 

3 x 8 =                      4 x 6 =                      2 x 6 =                      5 x 8 =

3 x 9 =                      4 x 7 =                      2 x 8 =                      5 x 7 =

3 x 3 =                      4 x 3 =                      2 x 5 =                      5 x 4 =

Bài 2. Tính nhẩm:

12 : 6 =                     35 : 7 =                     40 : 8 =

18 : 3 =                     45 : 9 =                     18 : 6 =

28 : 7 =                     54 : 6 =                     36 : 9 =

32 : 8 =                     10 : 5 =                     8 : 2 =

Bài 3. Lớp 4A với 36 học viên. Cô giáo phân thành những group nhằm nằm trong thảo luận, từng group với 4 học viên. Hỏi phân tách được từng nào nhóm?

Bài 4. Mẹ mua sắm mang đến 8 vỏ hộp ly, từng vỏ hộp chứa chấp 4 loại ly. Hỏi u tiếp tục mua sắm toàn bộ từng nào loại cốc?

Bài 5. Tính:     

a) 5 x 5 + 18                                        b)  5 x 7 - 26                             c) 2 x 2 x 9

    32 : 4 + 106                                          trăng tròn x 3 : 2                                 5 x 3 + 132

Bài 6. Tính nhẩm:

a) 300 : 3 = ...          b) 400 : 2 = ...          c) 800 : 4  = ...         d) 500 : 5 = ...

Bài 7. Điền vệt đối chiếu (>; <; =) tương thích nhập địa điểm chấm:

a : 5 ... a : 2 (với a không giống 0)

Bài 8. Tích của nhì số là 3. quý khách hàng Lan ghi chép thêm thắt chữ số 0 nhập ở bên phải quá số loại nhất và không thay đổi quá số loại nhì thì được tích mới nhất là bao nhiêu?

Bài 9. Tìm nó, biết:

a) 6 < nó : 3 < 8                                       b) nó x 2 = 24 : 3

Bài 10. Hình tiếp sau đây với từng nào hình tam giác?

Xem thêm: em có thể làm gì để góp phần giảm ô nhiễm không khí

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 2 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên mamnonconglap.edu.vn để hiểu rõ bài tốt rộng lớn.

Bài học tuần 2