bài 15 các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Lý thuyết Trường thích hợp cân nhau của tam giác vuông1. Ba tình huống cân nhau của tam giác vuông Xem cụ thể Câu căn vặn mục 2 trang 78, 79Vẽ tam giác vuông ABC sở hữu A = 90°, AB = 3 centimet, BC = 5 centimet theo gót quá trình sau: • Dùng thước trực tiếp sở hữu vạch phân chia vẽ đoạn trực tiếp AB = 3 centimet. • Vẽ tia Ax vuông góc với AB và cung tròn xoe tâm B nửa đường kính 5 centimet như Hình 4.51. Cung tròn xoe hạn chế tia Ax bên trên điểm C. •Vẽ đoạn trực tiếp BC tớ được tam giác ABC. Xem câu nói. giải Bài 4.21 trang 79Cho hình 4.56, biết AB=CD, Xem câu nói. giải

Bài 4.22 trang 79

Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng

Xem câu nói. giải