bài 11 sử 10 cánh diều


Hãy trình diễn sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

? mục 1.1

Bạn đang xem: bài 11 sử 10 cánh diều

Trả tiếng thắc mắc mục 1.1 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.2, hãy trình diễn sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu công nguyên vẹn cho tới thế kỉ X:

- Từ đầu Công nguyên vẹn – thế kỷ VII, Khu vực Đông Nam Á xuất hiện nay một vài vương quốc như Phù Nam, Chăm-pa, Ma-lay-u,... nhập bại rộng lớn mạnh mẽ nhất là Phù Nam.

- Từ thế kỷ VII cho tới thế kỷ X, tạo hình một vài vương quốc mới nhất và thống nhất một vài vương quốc nhỏ trở thành nước to hơn như Ăng-co, Sri-vi-giay-a.

Quảng cáo

? mục 1.2

Trả tiếng thắc mắc mục 1.2 trang 78 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.3, hãy trình diễn sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Sự cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á kể từ thế kỉ X cho tới thế kỉ XV:

- Giai đoạn khắc ghi những tổ quốc phong con kiến Khu vực Đông Nam Á vững mạnh và thống nhất: Đại Việt, Chăm page authority, Lan Xang,... 

- Nền văn minh Khu vực Đông Nam Á được đánh giá với cơ tầng văn hóa truyền thống bạn dạng địa và biểu tầng văn hóa truyền thống chặn Độ- Trung Quốc.

-  Mé cạnh nguyên tố bại, nền văn minh Hồi giáo tiếp tục xuất hiện nay và phủ rộng.

? mục 1.3

Trả tiếng thắc mắc mục 1.3 trang 79 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.4, hãy cho thấy thêm nhập tiến trình thế kỉ XVI – XIX, văn minh Khu vực Đông Nam Á tiếp tục tiêu thụ những nguyên tố nào là kể từ phương Tây.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những nguyên tố kể từ phương Tây được tiêu thụ nhập văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Những nguyên tố kể từ phương Tây được tiêu thụ nhập văn minh Đông Nam Á

- Từ thế kỷ XIX-XIX, cơ chế phong con kiến ở Khu vực Đông Nam Á suy giảm và quy trình xâm lăng của những người Châu Âu, khởi điểm là kẻ Bồ Đào Nha xâm rung rinh Ma-lắc-ca nhập năm 1511.

- Thời đặc điểm đó cũng khắc ghi Khu vực Đông Nam Á đem sự giao phó quẹt với văn minh phương Tây, nổi trội là:

+ Văn học tập và thẩm mỹ.

+ Dường như còn tồn tại ngôn từ, tư tưởng,...

? mục 2.1

Trả tiếng thắc mắc mục 2.1 trang 80 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý những hình 11.5, 11.6, hãy:

- Nêu những mẫu mã tín ngưỡng dân gian giảo của người dân Khu vực Đông Nam Á.

- Kể thương hiệu những tôn giáo phổ cập ở những vương quốc Khu vực Đông Nam Á. Vì sao những tôn giáo đó lại được phần đông người dân Khu vực Đông Nam Á đón nhận?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.1 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những mẫu mã tín ngưỡng dân gian giảo của văn minh Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

* Các mẫu mã tín ngưỡng dân gian giảo của người dân Đông Nam Á:

- Thờ cúng tổ tiên

- Thờ thần thiên nhiên

- Thờ thần động vật hoang dã,...

* Những tôn giáo phổ cập ở những vương quốc Đông Nam Á:Phật giáo, Hin-đu giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Nho giáo. 

- Các tôn giáo này được tiếp nhận ở Khu vực Đông Nam Á vày lẽ : 

+ Tại Khu vực Đông Nam Á ko tồn bên trên và cải tiến và phát triển tôn giáo dân tộc bản địa, chỉ mất những tín ngưỡng mang ý nghĩa bạn dạng địa. Hơn nữa, những tôn giáo cũng có thể có những đường nét tương thích nhập tư tưởng tương thích người dân Khu vực Đông Nam Á. 

+ Các tôn giáo Lúc được xâm nhập nhập chống đem những nước không thay đổi quy mô tôn giáo và cạnh bên đem những nước tiêu thụ tinh lọc.

? mục 2.2

Trả tiếng thắc mắc mục 2.2 trang 81 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 11.7, hãy nêu những trở thành tựu về văn tự động và văn học tập Khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm: trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình của một đường tròn


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.2 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những trở thành tựu về văn tự động và văn học tập của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu về văn tự động và văn học tập của Đông Nam Á:

? mục 2.3

Trả tiếng thắc mắc mục 2.3 trang 82 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề và để ý những Hình 11.8, 11.9, hãy nêu trở thành tựu đa số của phong cách xây dựng, chạm trổ ở Khu vực Đông Nam Á.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.3 Bài 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những trở thành tựu đa số về phong cách xây dựng, chạm trổ của Khu vực Đông Nam Á.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận.

Lời giải chi tiết:

Thành tựu đa số của phong cách xây dựng, chạm trổ ở Đông Nam Á:

Luyện luyện Câu 1

Trả tiếng thắc mắc rèn luyện trang 82 SGK Lịch Sử 10

1. Thể hiện nay bên trên trục thời hạn những tiến trình cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những tiến trình cải tiến và phát triển của văn minh Khu vực Đông Nam Á từ trên đầu Công nguyên vẹn cho tới thế kỉ XIX.

Bước 3: Kẻ trục thời hạn.

Lời giải chi tiết:

Luyện luyện Câu 2

2. Vẽ sơ đồ dùng suy nghĩ thể hiện nay những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận và vẽ sơ đồ dùng suy nghĩ.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng

Trả tiếng thắc mắc Vận dụng mục 3 trang 82 SGK Lịch Sử 10

Sưu tầm tranh vẽ, tư liệu về những công trình xây dựng phong cách xây dựng Khu vực Đông Nam Á và phân loại theo dõi tía dòng: phong cách xây dựng dân gian giảo, phong cách xây dựng tôn giáo, phong cách xây dựng cung đình.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 11 SGK.

Bước 2: Xác tấp tểnh những công trình xây dựng phong cách xây dựng của văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ- trung đại.

Bước 3: Rút đi ra Kết luận và mò mẫm tư liệu.

Lời giải chi tiết:

Kiến trúc dân gian:

Nhà sàn Indonesia

Nhà sàn Brunei

Kiến trúc tôn giáo:

Đền Angkor Wat- Campuchia

Chùa Wat Arun- Thái Lan

Kiến trúc cung đình:

Hoàng Thành Thăng Long- Việt Nam


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Xem thêm: soạn văn 7 hội thi thổi cơm

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.