12 người làm xong một công việc trong 4 ngày hỏi 16 người làm xong công việc đó trong bao nhiêu ngày

Câu hỏi:

14/06/2023 4,178

Một người thực hiện xong xuôi việc làm không còn số ngày là:

4 × 12 = 48 (ngày)

16 người thực hiện xong xuôi việc làm không còn số ngày là:

48 : 16 = 3 (ngày)

Đáp số: 3 ngày.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Xem thêm: thai chưa vào tử cung uống thuốc kháng sinh có sao không

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số đương nhiên n sao mang lại 5n + 19 phân chia không còn mang lại 2n + 1.

Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông bên trên A, lối cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là hình chiếu của H bên trên AB, AC. Chứng minh rằng: AD.AB = AE.AC = HC.HB

Câu 3:

Tìm toàn bộ những cặp số nguyên vẹn (x; y) thảo mãn 3x2 + 3xy – 17 = 7x – 2y.

Câu 4:

Mảnh vườn hình chữ nhật đem chiều rộng lớn vị 8 m và diện tích S bằng        120 m2. Tính chu vi hình chữ nhật cơ.

Câu 5:

Trong một phép trừ biết tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu vị 2000. Tìm số bị trừ và số trừ nhập quy tắc tính cơ, hiểu được số trừ to hơn hiệu là 200.

Xem thêm: phản ứng thủy phân tinh bột

Câu 6:

Số học viên những lớp 7A, 7B, 7C, 7D theo thứ tự tỉ trọng với những số 11; 12; 13; 14. sành nhị chuyến số học viên lớp 7B nhiều hơn thế nữa số học viên lớp 7A là 39 em. Tính số học viên từng lớp.