12 hằng đẳng thức

Những hằng đẳng thức lưu niệm và hệ ngược, 7 hầm dang thuc dang nho toan lop 8, những hđt xứng đáng nhớ

Bạn đang xem: 12 hằng đẳng thức

Trong xuyên suốt lịch trình toán phổ thông và ĐH, người học tập toán thông thường xuyên dùng 7 hằng đẳng thức sau, gọi là những hằng đẳng thức lưu niệm (học sinh được học tập vô lịch trình Toán lớp 8 ở THCS).

nhung hầm dang thuc dang nho toan 8
7 hằng đẳng thức lưu niệm. Chi tiết trong số mục bên dưới đây

1. Bình phương của một tổng

nhung hầm dang thuc dang nho

2. Bình phương của một hiệu

cac hầm dang thuc dang nho

3. Hiệu của nhì bình phương

nhung hầm dang thuc dang nho toan lop 8

4. Lập phương của một tổng

nhung hầm dang thuc dang nho

5. Lập phương của một hiệu

các hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

6. Tổng của nhì lập phương

các hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Xem thêm: linh ka bao nhiêu tuổi

7. Hiệu của nhì lập phương

các hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Ngoài rời khỏi, tớ với những hằng đẳng thức hệ quả của 7 hằng đẳng thức bên trên. Thường dùng trong những lúc thay đổi lượng giác, minh chứng đẳng thức, bất đẳng thức,...

8. Tổng nhì bình phương

những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

9. Tổng nhì lập phương

những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

10. Bình phương của tổng 3 số hạng

.hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

11. Lập phương của tổng 3 số hạng

các hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

Xem thêm: ảnh jennie dễ thương