Tính năng nổi bật

Phần mềm mầm non giúp cập nhật thông tin, tương tác đa chiều giữa nhà trường – bố mẹ – cô giáo. Mầm Non Công Lập giúp bố mẹ theo dõi đầy đủ hoạt động vui chơi, học và sinh hoạt hàng ngày của con và góp phần hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý của nhà trường.

Tổng quan về mầm non công lập

Video giới thiệu phần mềm quản lý trường mầm non

Phần mềm mầm non giúp cập nhật thông tin, tương tác đa chiều giữa nhà trường – bố mẹ – cô giáo. Mầm Non Công Lập giúp bố mẹ theo dõi đầy đủ hoạt động vui chơi, học và sinh hoạt hàng ngày của con và góp phần hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý của nhà trường.

Tính năng nổi bật

Phần mềm mầm non giúp cập nhật thông tin, tương tác đa chiều giữa nhà trường – bố mẹ – cô giáo. Mầm Non Công Lập giúp bố mẹ theo dõi đầy đủ hoạt động vui chơi, học và sinh hoạt hàng ngày của con và góp phần hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa công tác quản lý của nhà trường.

Hệ thống phần mềm quản lý mầm non

Cho phép nhà trường quản lý thông tin học sinh, giáo viên, nhân viên. Hỗ trợ nghiệp vụ dinh dưỡng, tài chính, xuất báo cáo…

Xem hình ảnh, video các hoạt động của con trong ngày

Cha mẹ dễ dàng theo dõi hình ảnh, video các hoạt động của con do nhà trường đưa lên. Đồng thời có phản hồi, comment lên các hoạt động đó

Dễ dàng tương tác và trao đổi thông tin

Dễ dàng theo dõi và trao đổi thông tin giữa cha mẹ – cô giáo và ban giám hiệu như sổ liên lạc điện tử

Theo dõi tình trạng sức khỏe và học phí

Cha mẹ dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của con, theo dõi các loại học phí phát sinh trong tháng.

Dễ dàng đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng của nhà trường

Phụ huynh có thể dễ dàng đăng ký sử dụng các dịch vụ gia tăng của nhà trường như: – Đăng ký xe đưa/đón con – Đăng ký ăn sáng/tối cho con – Dặn dò, xin nghỉ học cho con – Lưu ý thuốc uống cho con

Hình ảnh phần mềm quản lý mầm non

khách hàng tiêu biểu

Trường Mầm Non Trí Việt

Hệ thống phần mềm quản lý mầm non đã làm được nhiều điều hơn chúng tôi mong đợi. Chính nhờ hệ thống, chúng tôi đã có những thay đổi mang tính đột phá để nâng cao chất lượng của nhà trường.

Trường Mầm Non Khai Trí

Hệ thống phần mềm quản lý mầm non đã làm được nhiều điều hơn chúng tôi mong đợi. Chính nhờ hệ thống, chúng tôi đã có những thay đổi mang tính đột phá để nâng cao chất lượng của nhà trường.